Tytuł artykułu: Analiza wybranych parametrów chemicznych gleb wzdłuż linii kolejowych

Autorzy: WINIAREK, P., KRUK, A.

Słowa kluczowe: linia kolejowa, gleba, zanieczyszczenie, WWA, metale ciężkie, PCB

Streszczenie: Celem pracy była ocena jakości gleb pod eksploatowanymi liniami kolejowymi. Wytypowano linie poza potencjalnymi zewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń. Próbki pobierano na odcinku szlakowym poddanym przebudowie i przed przebudową, na terenie stacji kolejowej i zaplecza technicznego do naprawy sprzętu kolejowego. Do badań wybrano fragment jednotorowy, dwutorowy, z podkładami drewnianymi i betonowymi, w sąsiedztwie rozjazdów podlegających smarowaniu, w miejscu odstawiania wagonów i wizualnie zanieczyszczonych. Zbadano m. in. zawartość WWA, cynku, miedzi, ołowiu, PCB. Nie stwierdzono większych zawartości badanych związków w porównaniu do gleb ornych zlokalizowanych w sąsiedztwie linii i ich oddziaływania na tereny sąsiednie. Zawartość badanych związków nie różniła się na różnych fragmentach linii o odmiennych właściwościach. Zawartość WWA, uważanych za jedno z głównych zanieczyszczeń emitowanych z linii kolejowych, pozwalała ocenić glebę linii kolejowych i stacji kolejowej jako niezanieczyszczoną lub mało zanieczyszczoną.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.48

Cytowanie w stylu APA: Winiarek, P. & Kruk, A. (2017). Analiza wybranych parametrów chemicznych gleb wzdłuż linii kolejowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (4), 498-513. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.48

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Winiarek & Kruk, 2017), następne powołania: (Winiarek & Kruk, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Winiarek, Przemysław, Aneta Kruk. "Analiza wybranych parametrów chemicznych gleb wzdłuż linii kolejowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 78 ser., vol. 26, nr 4, (2017): 498-513. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.48.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Winiarek, & Kruk 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.4.48, author={Winiarek, Przemysław and Kruk, Aneta}, language={polish}, title={Analiza wybranych parametrów chemicznych gleb wzdłuż linii kolejowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.4.48}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN78/A9/art9.pdf}, year={2017}, volume={26 (4)}, number={78}, pages={498-513}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back